Skip to content

הר הכסף – פרויקט חשוב של משרד האוצר לאיתור כספים אבודים

הר הכסף -פרויקט חשוב של משרד האוצר לאיתור כספים אבודים

הר הכסף הוא יוזמה מבורכת של משרד האוצר ובנק ישראל, שמטרתה לעזור לאזרחי מדינת ישראל
למצוא כספים השייכים להם בדין, אך אבדו או נשכחו במרוצת השנים. מדובר במערכת
ממוחשבת מתקדמת, הסורקת את כל הבנקים, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, ומזהה חשבונות
או נכסים פיננסיים אחרים הרשומים על שם המחפש. בעזרת הר הכסף, כל אדם יכול לגלות
בקלות ובמהירות אם מחכים לו איפשהו חסכונות ישנים, פיקדונות שהצטברו או כספי ביטוח
שטרם נדרשו.
חשיבותו של הפרויקט נעוצה בעובדה שישראלים רבים מחליפים מקומות עבודה ומגורים במהלך חייהם,
ולא תמיד מצליחים לעקוב אחר כל החשבונות שפתחו או ההפרשות שבוצעו עבורם. לא פעם
קורה שכספים "נשכחים" בקופת גמל של מעסיק ישן, או בחשבון בנק שאינו פעיל
עוד. התוצאה היא מיליארדי שקלים של כספים "רדומים", השייכים לאזרחים אך
מוחזקים בידי מוסדות פיננסיים שונים, בלי שבעליהם מודעים לקיומם. הר הכסף נועד
לתקן עיוות זה, ולהבטיח שאף שקל לא ילך לאיבוד.

שירות חינמי וידידותי לטובת האזרח

אחד הדברים המשמחים ביותר בהר הכסף הוא שהשימוש בו הוא פשוט וחופשי לחלוטין. כל שצריך
זה תעודת זהות ישראלית ומספר דקות פנויות – אין צורך בהתמצאות מיוחדת במחשבים או
באינטרנט. התהליך מתבצע דרך אתר ייעודי שהקים משרד האוצר, ומחייב הזנה של פרטים
בסיסיים כמו שם ומספר זהות. לאחר מכן המערכת עושה את שלה, סורקת את כל מאגרי המידע
הרלוונטיים, ומפיקה דוח מסודר עם כל הכספים האבודים שזוהו עבור המשתמש.

המידע מוצג בצורה ברורה ונהירה לכל אחד – שמות הבנקים או הגופים המוסדיים בהם נמצאו
חשבונות או נכסים, לצד פרטים על סוג הנכס (קופת גמל, קרן השתלמות, פוליסת ביטוח
וכד'). המערכת מציינת אם מדובר בחשבון פעיל או כזה שהוגדר כ"רדום" עקב
היעדר פעילות ממושכת. כך או כך, הנתונים מרוכזים במקום אחד ונגישים לכל דורש, ללא
כל עלות או התחייבות. זהו שירות ציבורי חשוב ומתקדם, שמעיד על מחויבות המדינה
לרווחת האזרח.

איך לממש את הזכויות ולקבל את הכסף?

עם זאת, חשוב להבין שהר הכסף הוא כלי לאיתור כספים אבודים – הוא אינו מעביר אותם
אוטומטית לחשבונכם. לאחר שהמערכת מציגה את רשימת הנכסים שנמצאו, האחריות לפעול
ולדרוש את הכסף המגיע לכם היא עליכם. המשמעות היא פנייה לבנק או לגוף המוסדי
שמופיע בדוח, הזדהות כבעלים החוקי של הכספים, וביצוע הליך מסודר של משיכה או העברה
לחשבון פעיל.

התהליך עצמו עשוי להיות לעיתים מייגע ובירוקרטי, שכן כל בנק או חברת ביטוח נדרשים לנהלים
משלהם. תצטרכו למלא טפסים, לחתום על מסמכים, ואולי אף להגיע פיזית לסניף כדי
להסדיר את העניינים. אם מדובר בחשבון על שם בן משפחה שנפטר, יהיה עליכם גם להציג
צו ירושה או קיום צוואה כדי להוכיח את זכאותכם. אל דאגה – המוסדות הפיננסיים
מחויבים בסופו של דבר להעביר את הכסף לידי מי שזכאי לו על פי חוק, וברוב המקרים
התהליך מסתיים בהצלחה.