Skip to content

ליווי עסקי- מה הוא יכול לתת לי מעבר לתוצאות, אם בכלל? -חלק א'

ליווי עסקי טוב הוא בפה מלא ועל פה כל- ליווי המבוסס תוצאות. זאת כולנו מכירים ועם זאת כולנו מזוהים. עם זאת, חשוב מאד לציין כי ליווי עסקי מן הסתם, לא יימשך לנצח. לכן אנו מאמינים כי אנו צריכים ללמד את הלקוחות שלנו כיצד לדוג, ולא לתת להם דג לארוחת צהריים. על מנת לממש את זאת, אנו צריכים לתת לכם, הלקוחות שלנו בגיא כספי, ערך מוסף, ולא רק לקחת אתכם אל קצה גבול היכולת.

כאן חשוב לציין מספר ערכים ונקודות אשר תקבלו מאיתנו בעת רכישת שירותי ליווי עסקי. כמובן, שאל דאגה, אצל גיא כספי אנו לרגע לא שוכחים לשים דגש מלא גם על תוצאות מדהימות ולטווח ארוך. ראשית, עולם חדש- גישה חדשה. ברגע שתיפתחו לתהליך הליווי העסקי תיחשפו לסודות ורזי המקצוע, אשר ללא ספק יפתחו לכם את הראש ואת המחשבה לדרכים אחרות לניהול העסק שלכם. דרך המחשבה הזו תאפשר לכם לתרגל עימנו בתחילה את המטריה השונה והמיוחדת הזו, ובהמשך להנחיל אותה בעצמכם בעסק שלכם. המטריה תאפשר לכם להתרחב, להתפתח, לגדול ובעיקר לא לפחד לעשות שינויים, גם אם מהותיים בעסק שלכם. או כמו שאיינשטיין אמר- אתה לא יכול לעשות אותו הדבר ולצפות לתוצאה שונה.

בחלק ב' של המאמר נמשיך להציג בפניכם את העולם הכה רחב בעל הערך המוסף הכה משמעותי של הליווי העסקי, הישארו עימנו.